Yayınlarımız

Bina/site yönetimleri konusunda piyasada bulunan kaynaklar temel olarak konunun hukuk ağırlıklı mevzuatı  yani maliklerin hak ve ödevleri hakkında kaleme alınmıştır.  Oysa çağımızda, bina/sitelerin yönetiminde temel vizyon,  sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve  emlak değeri artışıdır.

temel-kitapYani, yönetimlerin hukukun yanında mali-idari-sosyal olmak üzere dört temel yapısalı ile bu yapısalı hayata geçirip sürdürülebilir verimlilikte kılabilecek güvenlik-temizlik-teknik-muhasebe gibi hizmetler ile bu hizmetleri  yerine getirebilecek personel-malzeme-eğitim-prosedür organizasyonu söz konusudur.

Yani, yönetimlerin hukukun yanında mali-idari-sosyal olmak üzere dört temel yapısalı ile bu yapısalı hayata geçirip sürdürülebilir verimlilikte kılabilecek güvenlik-temizlik-teknik-muhasebe gibi hizmetler ile bu hizmetleri yerine getirebilecek personel-malzeme-eğitim-prosedür organizasyonu söz konusudur.

Bizim yayınlarımız ise, çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi profesyonelleri-
gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekipçe kaleme alınmış, sitenin hem hukuki hem idari hem sosyal hem mali hem de operasyonel-saha hizmetlerini de içeren, üniversitelerdeki ilgili sertifika programlarında kaynak olarak okutulan çalışmalardır.

Organizasyonlar için “sağlık” ne ise, organizasyonlar için de “eğitim” odur. Siteleri kişiler değil, mevzuatlar yönetir, kişiler siteye ancak hizmet eder. Mevzuat okumadan bilinmez, hizmet tecrübe edilmeden verimli kılınamaz.

siteyonSitelerde kimse okumadığından, tecrübeye önem vermediğinden kaos içinde bir yönetim çabasına girilir. Sonuçta malikler borçlanır, aidatlar yükselir, kira fiyatları, sonrasında da emlak değerleri düşer. “… hiç bilenle, bilmeyen bir olur mu?”

Ülkemizde, ilk defa Arel Üniversitesi ve Arsiyonder (apartman-site-rezidans yönetimleri derneği) işbirliğinde 2011 yılından beri yürütülen Profesyonel Konut Sitesi Yönetimleri Sertifika Programı ders notları ile başlayan yazılı kaynak çalışmalarımız gereklilik ve görülen rağbet üzerine detaylandırılmış ve detaylandırılmaya devam etmektedir.

Özellikle ilk iki kitabın hem profesyonel site yöneticileri hem de site yönetimlerince edinilmesinin, hem profesyonellerin kariyerinde hem de site yönetimlerinin verimli hizmetinde faydalı olacağına inanıyor ve tavsiye ediyoruz.