Mevzuat

SİTE YÖNETİMLERİ MEVZUATI

Bir konunun mevzuatı, konu hakkında yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür.

Site yönetiminin ne hukuki, ne tüzel, ne özel kişiliği yoktur. Site yönetimi vergiye de tabi değildir, hasım da değildir, taraf da değildir. Site yönetimi dediğimiz, aslında kat malikler birliğidir.

Tüm bunlara rağmen, site yönetimi mevzuatı dendiğinde temel olarak Kat Mülkiyeti Kanunun ilgili maddeleri akla gelir.

Aslında, site yönetim mevzuatını iyi hazırlanmış yönetim planında toplamak en doğrusudur. Müteahhitlerimiz, kat irtifakı kurulum aşamasında, yönetim planını bu konuda eğitimli ve tecrübeli olan site yönetim danışmanlarına hazırlatırlarsa, malikler arası ne bir tereddüt ne de adli tasarruflar olmayacaktır.

Geçicici yönetimin kuruluşu, daimi yönetime geçiş, geçici yönetimin sona ermesi, kat malikler kurulunun toplantıları, temsilciler kurullarının seçilmesi, oluşumu, toplanması, karar alma nisapları, yönetim kurulunun seçimi, denetim kurulunun seçimi, yönetim, denetim işeri, raporları, işletme projesi, demirbaş avansı, merkezi ısınma okuma, ölçme, gider pusulası düzenleme, güvenlik, temizlik, bakım, peyzaj, muhasebe hizmetleri vb. tüm detaylar, konuya hakim uzmanlarca hazırlanmış site yönetim planında yer alır.

Yoksa site yönetiminde dernekler, partiler vb. ticari veya sosyal tüzel kişiliklerin mevzuatlarından farklı farkı iş işleyişi ve akışı ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı da komşuluklar zayıflayacak, sakinler memnuniyeti emlak değeri düşecektir.

Site yönetimleriyle ilgili temel mevzuatın resmi linkleri aşağıda sunulmuştur.