Denetim Kurullarına

Sn. Site Denetim Kurulu Üyelerimiz;

Müteahhitler, mimarların ihtiyaç listeleri üzerinden siteleri inşa eder, pazarlama ve satış departmanları çeşitli vaatlerle satışları tamamlar, müteahhit firma konuya hakim olmayan kişi veya firmalar üzerinden geçici site yönetimini kurar.

Konuya hakim olmamaktan ve firma karı/ vergi yükü ile aidatlar nerdeyse olması gerekenin %35 kadar üstünde iken, müteahhit firma, kanunun ilgili maddesi gereğince, geçici yönetimi sonlandırmak ve daimi yönetim için çağrı yapar.

Sizler, maliklerin teveccühü ile ancak müteahhit firmanın sekreterliğinde yapılan seçimle site yönetiminin deneticiliğine atanırsınız.

Ancak yönetimi teslim alma süreçlerini bilinmediğinden, ileri de yapacağınız denetimlerin dayanağı olan eski işletme, denetim ve yönetim defterleri ile kıymetli evraklara ulaşamayabilirsiniz.

Site yönetimlerinin tüzel kişiliği, vergi sorumluluğu, muhasebe standartları ve vergi usul kanununa tabi olmadıklarını atlayıp, site yönetimini bir dernek, kooperatif veya şirket gibi denetlemeyi düşünebilirsiniz.

Sonuçta ticari veya ikna kaygısız, yalnızca düşük aidat, sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışı amacıyla çalışması gereken sitede, yönetim kurulları, tedarikçiler, malikler ve sakinlerle aranızda husumet başlayabilir.

İşte, bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; henüz seçim için toplanan kurul aşamasında sizlere dahil olabilir, teslim alma sürecini mevzuata uygun yönetir, iki yönetim arasındaki geçiş sürecini de düşük aidat, sakinler memnuniyeti ve emlak
değeri artışı sağlayacak şekilde yöneterek, denetim formatlarında, yönetim kurulunu yönlendirmede , denetim raporlarının oluşturulması ve askıya çıkarılıp maliklere ulaştırılmasında sizlerin yanında yer alarak, komşuluk hukuku ve site yaşam huzuruna katma değer sağlamaktayız.

Sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değeri üzerinden site markanıza katma değer sağlamak, komşularınızla kötü ve resmi mercilerle, mahkemelerle muhalif, zanlı olarak muhatap olmamak için lütfen bizlerle çalışmayı tercih ediniz.