Mektuplar

Site Yönetimi; 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve bu kanuna endeksli olarak hazırlanmış Yönetim Planı / bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde atanmış veya seçilmiş, Yönetici/Yönetim Kurulları-Denetici/Denetim Kurulları Kat Malikleri Genel Kurulları, Temsilciler Kuruları vb. Yönetim Organları üzerinden tanımlı konu ve alanlarda, hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir yapıda, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde; güvenlik-temizlik-teknik –idari işlerden oluşan dört temel hizmeti sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyon üzerinden idari ve saha hizmetlerini tahmini-denk bütçe yaklaşımı ile mevzuatlar çerçevesinde, hakimin müdahalesine açık olarak gerçekleştirme sürecidir.

Çağımızın kaçınılmaz sosyo-ekonomik yapısı, ülkemizde Toplu Yapı (Konut Siteleri) sürecini başlatmıştır. Makro seviyede Kentsel Dönüşüm planları yapılmakta, projelendirilip uygulamakta, insanımızın daha güvenli, daha temiz, daha bakımlı, kendisini daha özel hissedeceği yaşam ve iş alanları oluşturulmaktadır.

Bu süreçte müşteriniz malikler, komşunuz sakinlerle kötü olmamanız için; bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; henüz imalat aşamasında mimarla birlikte çalışarak, ihtiyaç listesi üzerinden değil, site yaşam senaryosu üzerinden imalatın şekillenmesini sağlayarak, inşaattan oturuma geçiş sürecini de düşük aidat, sakinler memnuniyeti ve emlak değeri artışı sağlayacak şekilde yöneterek pazarlama ve satış hizmetine de katma değer ile geçici yönetim sonrasında kurularlın seçimle atayacağı yönetim ve denetim kurularlıyla birlikte çalışmaktayız.

Sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değeri üzerinden markanıza katma değer sağlaması için lütfen bizlerle çalışmayı tercih ediniz. Mektuplarımız siz müteahhit, yönetim ve denetim kurullarının değerlendirmesine sunulmuştur.

Müteahhitlerimize

Yönetim Kurullarına

Denetim Kurullarına

Belediye Başkanlarımıza