Yönetim Planı

SİTE YÖNETİM PLANI HAZIRLAMA HİZMETİMİZ

Site Yönetim Planı: Hukuki bir plandır, kat malikleri arasında sözleşme niteliğindedir, kat irtifakı başvurusunda irtifak sahiplerince genellikle oy birliği (asgari 4/5 oranla) hazırlanır ve tapu idaresine şerhle verilir. İçeriği; yönetim ve denetim kurullarının oluşumu, giderlerin paylaşımı, kurullar ve toplanma zamanı ve kararların alınma nisabı başta olmak üzere Kat Mülkiyeti Kanununa muhalif olmayacak diğer konulardan oluşur.

Çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; bu yapıları sahaya yansıtıp, malik-sakinlerin hayatını kolaylaştırmak için hazırladığımız, Yönetim Planları, aynı zamanda site yönetimleri mevzuatının tüm özelliklerini içerdiğinden, oturum aşamasında yönetimle ilgili hiçbir tereddüt oluşturmayacağından, avukat veya bilir kişi gerektirmez derecede sade ve açık, kanunlara atıflı olmaktadır.

Çoğu ezber, kopyala-yapıştır ile yapılmış site Yönetim Planları, maliklerin hayatını kolaylaştırmaktan ziyade komşuluk ilişkilerini bozacak niteliktedir.

Site yönetiminin ne hukuki, ne tüzel, ne özel kişiliği yoktur. Site yönetimi vergiye de tabi değildir, hasım da değildir, taraf da değildir. Site yönetimi dediğimiz, aslında kat malikler birliğidir.

Tüm bunlara rağmen, site yönetimi mevzuatı dendiğinde temel olarak Kat Mülkiyeti Kanunun ilgili maddeleri akla gelir. Aslında, site yönetim mevzuatını iyi hazırlanmış yönetim planında toplamak en doğrusudur. Müteahhitlerimiz, kat irtifakı kurulum aşamasında, yönetim planını bu konuda eğitimli ve tecrübeli olan site yönetim danışmanlarına hazırlatırlarsa, malikler arası ne bir tereddüt ne de adli tasarruflar olmayacaktır.

Geçicici yönetimin kuruluşu, daimi yönetime geçiş, geçici yönetimin sona ermesi, kat malikler kurulunun toplantıları, temsilciler kurullarının seçilmesi, oluşumu, toplanması, karar alma nisapları, yönetim kurulunun seçimi, denetim kurulunun seçimi, yönetim, denetim işeri, raporları, işletme projesi, demirbaş avansı, merkezi ısınma okuma, ölçme, gider pusulası düzenleme, güvenlik, temizlik, bakım, peyzaj, muhasebe hizmetleri vb. tüm detaylar, konuya hakim uzmanlarımızca hazırlanmış site yönetim planında yer alır. Yoksa site yönetiminde dernekler, partiler vb. ticari veya sosyal tüzel kişiliklerin mevzuatlarından farklı farkı iş işleyişi ve akışı ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı da komşuluklar zayıflayacak, sakinler memnuniyeti emlak değeri düşecektir.

Site Yönetim Planı hazırlatmak için lütfen saha tecrübeli ve akademik ekibimizle iletişime geçiniz.