Hizmet Planı

SİTE HİZMET PLANI HAZIRLAMA HİZMETLERİMİZ

Site Hizmet Planı: Maalesef bir çok sitede bu plan yapılmaz ve site yönetimleri ile site hizmetleri bir kaos içinde yürütülmeye çalışılır. Bu, idari bir plandır, çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; vaziyet planına uygun olarak inşaat süreci içinde mimarla uyumlu çalışma ile veya sonrasında ekibimiz senaryo mimarı ile yapılır, amacı sitede yapılacak hizmetlerin iş işleyişi ve akışını personel, malzeme, eğitim,prosedür dörtgeninde bir organizasyonla, sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı olacak şekilde tanımlamaktır. Sitedeki güvenlik, temizlik,teknik ve peyzaj bakım hizmetleri ve aidat takip usulleri bu planda belli bir detayda yer alır.  Bu plan, sitenin yıllık bütçesinin azami %1-i kadar bir maliyetle yapılır, sahaya uyarlanır ve düzenli olarak site bütçesinde asgari %20 kadar tasarruf sağlar.

Sitenin tanımı yapıldıktan sonra kanunun emredici maddelerindeki asgari hizmetler, sitenin markasının gerektirdiği imaj hizmetleri ile sakinlerin beklentisi olan memnuniyet hizmetleri sıralanır, bu liste üzerinden hizmete girdi olacak,enerji-emek-malzeme ihtiyacı fiyatlandırılır, yukarıda sayılan öncelik sırasına göre ve gider-denk bütçe kaygısı ile hizmet planı ortaya konur.

Böyle bir plandan yoksun veya böyle bir planı gereksiz olarak gören site yönetimlerinde, yüksek aidat ve sık sık demirbaş avansı toplaması söz konusu olacağından sakinler memnuniyeti ve kira fiyatlarının da düşmesinden dolayı, site emlak değeri düşmeye başlayacaktır. Site Hizmet Planı olmayan sitelerde, her gelen yönetim, böyle bir plan olmadığından, deneme –yanılma, yanılma –deneme kısır döngüsüne girecektir.

Site Hizmet Planı hazırlatmak için lütfen saha tecrübeli ve akademik ekibimizle iletişime geçiniz.