Denetim Rehberi

SİTE DENETİM REHBERİ HAZIRLIK HİZMETLERİMİZ

Site Denetim Planı: Mali bir plandır, imalatçı firmanın sözleşme yaptığı site yönetimleri danışmanınca hazırlanır. Aslında bu plan site yönetim kurulu için çizilen verimli yol ve tavsiyeleri içeren bir rehberdir, kat malikleri kurulu adına site denetim kurulunca yönetimin nasıl denetleneceği konusunda bir kılavuz olarak değerlendirilmiştir.

İnşaat safhasında, aidatları belirleyecek giderler asgari seviyede tutulur, vaziyet planı sitede hayatı kolaylaştırır şekilde oluşturulur ve yönetim kuruluna bunlara uygun hazırlanan rehber aynı zamanda denetlenebilir detaylar içerir.

Bu tip bir rehberi olmayan sitelerde, maalesef denetici olarak seçimle atanan malikler site yönetiminin denetimini mali bir prosedür olarak görmektedir. Oysa, konut sitelerinin yönetimi vardır da tüzel kişiliği yoktur, vergi numarası vardır da vergi usul kanununa tabi değildi, muhasebesi vardır da Türkiye Muhasebe Standartlarından istisnadır. Sitenin denetiminden sorumlu olan, kat malikleridir. Kat Mülkiyet Kanununa göre, sekiz ve daha fazla bağımsız bölümü olan an gayrimenkullerde yönetici-yönetim kurulu zorunlu iken, denetici müessesesi mecburi, kanuni, mevzuatsal bir zorunlulukta değildir.

Kat malikleri, yönetim planında böyle bir müesseseyi öngörmüş ve site yönetiminin denetimini kendi aralarından bir kişi veya kurula vermiş olabilirler.
İşte, bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; temel mevzuata uygun, site yönetimleri felsefesi ve yaşam kültürü ile komşuluk hukukuna paralel Site Denetim Rehberi hazırlıyoruz.

Denetim rehberi olmayan sitelerde, komşuluk hukuku değil, adli hukuk devrede olur, birincisi kahve içmeye, diğeri ise adliyeye götürür.

Site Denetim Rehberi hazırlatmak için lütfen saha tecrübeli ve akademik ekibimizle iletişime geçiniz.