Çalışma El Kitabı

SİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMA EL KİTABI HAZIRLIĞIMIZ

Site Çalışma El Kitabı: Operasyonel bir plandır, imalatçı firmanın sözleşme yaptığı site yönetimleri danışmanınca hazırlanır. Güvenlik, temizlik, teknik, peyzaj gibi hizmetler ile aidat takibi görevindeki muhasebeci ve site müdürünün idari ve saha hizmetlerini detaylandıran , görev tanımlarından, bir işin yapılması öncesi, esnası ve sonrasını listeleyen,açıklayan çalışma kılavuzlarıdır.

Genellikle, sitelerde müteahhit firma böyle bir plan hazırlamamış, bunun yerine inşaattan kalan işçi ve yönetim personeli arasından site kadrosunu oluşturur ve bu ekip de maalesef malikleri mal sahibi, site skini olarak değil de müşteri olarak gördüğünden ve hala müteahhidi iş veren olarak kabul ettiğinden, sakinler memnuniyeti,emlak değeri,denk bütçe kaygısı taşımaksızın denem-yanılma ile sitedeki hizmetleri yürütmeye çalışır. Oysa, ticari veya sosyal her organizasyonun bir çalışma disiplini ve kültürü dolayısı ile bir çalışma el kitabı olması gerekir. Aksi durumda, sitede hiçbir zaman huzur, kaliteli, hizmet olmayacağından sakinler memnuniyeti emlak değeri artışı sağlanamayacaktır.

İşte, bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; siteniz için personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde enerji-emek-malzeme girdili, kaliteli ve düşük maliyetli hizmet sağlayacak (kim, ne zaman, nerede, neyi,nasıl, kiminle, niçin, nerede,kime raporlayarak) açılımlı olarak Site Çalışma El Kitaplarını hazırlayarak, sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışı sağlamaktayız.

Site Hizmet Planı hazırlatmak için lütfen saha tecrübeli ve akademik ekibimizle iletişime geçiniz.