Tahkim Hizmetleri

TAHKİM HİZMETLERİMİZ

Siteler, ortak alanda yaşama  kültürü üzerinden yönetilirken, “ …., malikler arasında veya bunlarla yönetici ve deneticiler arasında veya deneticilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikler kurulunca çözülür ve karara bağlanır., …”  (KMK Madde 32)

Yani, herhangi bir anlaşmazlıkta, direkt olarak hakime, mahkemeye gidilmez, çünkü sitelerde asıl olan kat malikler iradesinin yerine gelmesidir.

Herhangi bir anlaşmazlıkta kat malikler kurulunun toplanmasının zorluğu ve alacağı zaman, toplansa bile mevzuata hakim olmamaktan dolayı sorunun yeni bir tartışma ve anlaşmazlığa sebep olunacak, sonrasında uzun bir mahkeme süreci başlayacak, komşuluk ilişkileri zedelenecek, sitede huzursuzluk oluşabilecektir.

İşte, bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple saha tecrübesi ve akademik mevzuata hakim bilgimizle, bu anlaşmazlıklarda tahkim heyeti olarak sizlere hizmet vermekteyiz.

Bu çabamız resmi evya adli bir özellikte olmayıp, tamamen kat malikler kurulunun bizlere verdiği yetki ile ilgilidir. Bu yetki temsilciler kurulunca alınacak bir kararın toplantı tutanağına geçmesi veya her iki tarafın razı olmaları durumunda yönetim kurulunun talebi ile bize verilebilir.

Bu çabanın yanında, kurul toplantıları organizasyonu, davetiyelerin çıkarılmasından, toplantı heyeti oluşturulmasına kadarki tecrübe ve mevzuata hakimiyet gerektiren tüm süreçleri adınıza takip ediyoruz.

Sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışı için lütfen bizimle işbirliği yapınız.