Komple Yönetim

KOMPLE YÖNETİM HİZMETLERİMİZ

Kat malikler kurulu veya temsilciler kurulu, yönetim planında özellikle aksine bir madde yoksa, kurul kararı ile bizleri yönetici veya yönetim kurulu olarak atayabilirler.

Bu durumda; bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple , kat mülkiyet kanununun yöneticiye verdiği hak ve ödevlere istinaden kat maliklerinin vekili olarak, denk bütçe kaygılı olarak bölgenin en düşük aidatları ile en kaliteli hizmetleri verecek şekilde hizmet planı, çalışma el kitabı, yaşam rehberi üzerinden siteye hizmet vermeye başlarız.

Her halükarda, istediği zaman kat malikler kurulu yönetici vasfından dolayı bizlerin vekaletini kaldırabilir yani bizleri azledebilir.

Bu tercihin faydaları, komşuluk ilişkileri zedelenmez, taşere edilmemiş hizmetten dolayı başta katma değer vergisi olmak üzere ek giderler oluşmaz, herhangi bir hukuki sorumluluk durumunda kat malikleri muhatap alınmaz, profesyonel uygulamalardan dolayı sitenin sakinler memnuniyeti ve emlak değeri sürdürülebilir hale gelir.

Bu tip tercihte, işletme projesinden, demirbaş avansı teklifine; kurul toplantılarından resmi ve hukuki işlerin takibine kadar ki her oluşum merkez ofisimiz destekli olarak tarafımızdan takip ile yönetilir.

Komple yönetim hizmetlerinde, sektör piyasasına paralel ve sitenin büyüklüğüne bağlı olarak işletme projesinin % 5-10 kadarı hizmet bedeli olarak alınır.