Kısmi Yönetim

KISMI YÖNETİM HİZMETLERİMİZ

Kat malikleri, temsilciler kurulu veya bunların yetkilendirdiği yönetim kurulu, tüm sorumluluk ve temel yetki kendilerinde olmak üzere; birden fazla hizmeti bir veya birden fazla özel veya tüzel kişi veya kişiliklere taşere edebilir.

Bu durumda; bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple , yönetim kurulu ile mutabık kalınan sözleşme çerçevesinde denk bütçe kaygılı olarak bölgenin en düşük aidatları ile en kaliteli hizmetleri verecek şekilde hizmet planı, çalışma el kitabı, yaşam rehberi üzerinden siteye hizmet vermeye başlarız.

Bu  tip tercihte, ücretlendirme bir sözleşmeye dayalıdır ve KDV üzerinden vergilendirilir. Hizmetimizin denetimi  yönetim kurulunca sözleşme çerçevesinde yapılır. Hizmet alımının feshi, sözleşmedeki maddeler çerçevesinde yapılır, anlaşmazlıklarda ticaret mahkemeleri yetkilidir.

Bu tip tercihle, işletme projesinden, demirbaş avansı teklifine; kurul toplantılarından resmi ve hukuki işlerin takibine kadar ki her oluşum merkez ofisimiz destekli olarak tarafımızdan takip, yönetim kuruluna teklif ve onayı sonrasında uygulama şeklinde yönetilir.

Yönetim kurulunun tercihine göre, personelin hepsi veya bir kısmı bizim bünyemizde bodrolanabilir, tüm personel işe alım çıkarımı ile harcamalar yönetim kurulu onayı ile yapılır. Katma değer vergisinin yükünün giderlerde artışa sebebiyet vermemsi için çekirdek personelin dışındaki çalışanların site bünyesinde tutulması önerilir.

Kısmi   yönetim hizmetlerinde, sektör piyasasına paralel ve sitenin büyüklüğüne bağlı olarak işletme projesinin % 5-10 kadarı hizmet bedeli olarak alınır.