Formatlama

FORMATLAMA HİZMETLERİMİZ

Siteleri kişiler değil,mevzuatlar yönetir; kişiler siteye ancak hizmet eder. Site yönetimlerinin tüzel kişiliği de olmadığı gerçeğinden hareketle, bu hizmetlerin de belli standartlarda olması kaçınılmazdır.

İşte, bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; bu hizmetleri belli bir standartta bulundurmak için formatlıyoruz.

Formatlanmamış, standardize edilip iş işleyişi ve akışı disipline edilmemiş hizmetler, sitenin hukuki-mali-idari-sosyal yapısalı ile uyuşmayacağından gereksiz işler ve harcamalar dolayısı ile verimlilikten uzak olur ve yüksek giderlere sebebiyet verir.

Tüm saha ve idari hizmetler personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde , enerji-emek-malzeme girdileri ile azami kalite ve çeşitlilik ancak asgari maliyet ve gider ile elde edilmelidir. Formatlanmamış hizmetlerde hizmete değil personele ücret ödenir, yani site yönetiminde hizmet için araç olan personel istihdamı belli bir süre sonra amaç olmaya başlar.

Site yönetim kurulları değişse bile bu yaklaşım değişmez, formatsızlıktan dolayı hizmette araştırma-geliştirme yerine, anlık çözümler ile çabalar boşa harcanır.

Temel site saha hizmetleri; güvenlik-temizlik-teknik-peyzaj bakımları, idari hizmetler ise aidat takibi ve gelir- gider listesinin tutulmasından ibarettir. Bunun dışında dernek, kooperatif, şirket vb. organizasyon yönetimlerini örnek almak, taklit etmek aidatları yükseltmenin ve işleri karmaşıklaştırmaktan başka bir sonuç oluşturmaz.

Formatlama hizmet detayları için tıklayınız.