Denetim

DENETİM HİZMETLERİMİZ

Sitenin denetiminden sorumlu olan, kat malikleridir. Kat Mülkiyet Kanununa göre,  sekiz ve daha fazla bağımsız bölümü olan an gayrimenkullerde yönetici-yönetim kurulu zorunlu iken, denetici müessesesi mecburi, kanuni, mevzuatsal bir zorunlulukta değildir. Genellikle,  yönetim planında böyle bir müessese öngörülür ve site yönetiminin denetimini maliklerin kendi aralarından bir kişi veya kurula verilir.

Siteler ne dernek, ne kooperatif ne de şirket olmamsına rağmen, maalesef bazı denetici olarak seçimle atanan malikler site yönetiminin denetimini mali bir prosedür olarak görmektedir. Oysa, konut sitelerinin yönetimi vardır da tüzel kişiliği yoktur,  vergi numarası vardır da vergi usul kanununa tabi değildi, muhasebesi vardır da Türkiye Muhasebe Standartlarından istisnadır.

Dernek, kooperatif, şirketlerdekine benzer denetim, sitenin huzurunu bozacak ve yönetim kurullarının sonu beraatla bitse bile adliye koridorlarında vakit ve nakit kaybına sebebiyet verecek, komşuluk hukuku değil, adli hukuk devrede olacaktır. Tecrübelerimizle sabittir ki birincisi kahve içmeye, diğeri ise adliyeye  götürür.

İşte, bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; temel mevzuata uygun, site yönetimleri felsefesi ve yaşam kültürü ile komşuluk hukukuna paralel  olarak hazırladığımız Site Denetim Rehberi üzerinden ayda bir yönetim kurulu adına üç ayda bir de ön-denetim olarak denetim kuruluna taslak rapor hazırlar, onaylarına sunarız.