Yönetim Alternatifleri

YÖNETİM HİZMETLERİ  ALTERNATİFLERİMİZ

Kat Mülkiyeti Kanununa göre , siteler kat malikleri kurulunun kanuna ve yönetim planına aykırı olmayan kararlarınca yönetilir. Sitenin yönetim yetki ve sorumluluğu kat maliklerindedir. Kat malikleri alacağı kararla yönetimi kendi aralarından veya dışarıdan oluşturacakları özel ve/veya tüzel kişilere verebilir. Bu bir yetkilendirme, vekil kılmadır. Yine kat malikleri kurulu yetkilendirdiği kurulu direkt kendisi veya malikler arasından secime atayacağı denetici veya denetim kurullarınca denetler.

Her halükarda site yönetiminin yetki ve sorumluluğu tam anlamıyla kat malikler birliğinindir.

Site kat malikler kurulu, onları temsil eden temsilciler kurulu komple, ve yetkilendirmesi halinde yönetim kurulu sitenin kısmı veya hizmetlerinden bir kısmını özel veya tüzel kişiliğe seçimli-atamalı veya  sözleşme ile verebilir.

Bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple, sitelerinizin  aşağıdaki tanımlarda  yönetimlerine adayız.