Sayaç Okuma

Sayaç Okuma

SAYAÇ OKUMA HİZMETLERİMİZ   

Enerji tasarrufu ve verimliliğini amaçlayan kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde; bir çok sitemiz merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su kullanmaktadır.

Bu ortak kullanımdan farklı bir sitemdir, bu sistemde kullananın kullandığı kadar ödemesi ve enerji tasarrufu amaçlanmıştır. Ancak bu sistem manipüle edilmeye açık bazı ekipmanlar içermektedir.

Çoğu sitemizde okumalar dış bir firmaya verilmiştir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş bu firmalar uzaktan, web tabanlı veya lazerli okuma ile gider pusulası düzenleyip site yönetimine, site yönetimi de bağımsız bölüm sahiplerine bu pusulaları  ulaştırmaktadır. Ancak firma yapılan manipülasyonları  doğal olarak görmezden gelmekte, böylece de haksız bir paylaşım ortaya çıkmaktadır.

Bizler, kanunun bina yöneticisine verdiği haklardan yola çıkarak, bu okumaları manipülasyonları da tespitle yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde yaparak hem mevzuatı uygulamakta, hem malikler arasında hak geçmesini önlemekte, hem de enerji tasarrufu sağlamaktayız.

Bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple, mühendislerimiz kontrolünde  kurduğumuz EYM ( Enerji Yönetim Masası)  üzerinden yaparak hem mevzuatı uygulamakta, hem malikler arasında hak geçmesini önlemekte, hem de enerji tasarrufu sağlamaktayız.

Enerji tasarrufu ve hakkaniyetli  enerji / ısınma gider paylaşımı için lütfen bizi tercih ediniz.

Standartlarımızı aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz: