Tahkim Hizmeti

Tahkim Hizmeti

SİTELERDE TAHKİM KURULU  HİZMETLERİMİZ

Site yönetimlerinde yetki ve sorumluluk kat malikler kurulunun, birliğinindir. Bu birlik alacağı kararlarla yönetici ve denetici kurulları oluşturur ve yönetim ve denetimi vekaleten bu kurullara yaptırır.

Sitelerde, yönetim kurullarının kendi aralarında, deneticilerle veya maliklerle bir sorun çıkması durumunda, bu sorunlar kat malikleri /temsilciler kurulunca çözülür. Bu çözümden tatmin olmayan malik, hukuk yollarına başvurabilir. Detay isteyen bu durum itibariyle aylarca sürecek bir mahkeme süreci başlar. Mahkeme nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, site yaşam kültürünün temeli olan komşuluk hukuku zarar görür.

Genelde  kat malikler kurulunun aldığı kararlara itiraz edecek malikler, sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Yine yukarıdaki süreç yaşanır ve yine komşuluk hukuku zarar görür.

Benzer şekilde, çoğu konut sitemizde, yönetici seçimlerinde kanunun aradığı  nitelikli oranlar yakalanamaz, malikler arasında husumet başlar, malikler de kanunda açıkça belirtildiği şekilde hakimin bir yönetici atamasını talep eder, atanan yönetici de çok açık bir gerekçe olmadıkça altı aydan önce değiştirilemez. Sitede işler bekler, malik iradesi kısıtlanır.

Her konuyu mahkemeye taşımamak, malikler, yöneticiler ve deneticilerin aralarında çıkacak sorunlarda malikler/ temsilciler kurullarını toplamak mevzuatta da fiiliyatta da çok da kolay olmamaktadır.

Bundan dolayı, bizler; belli yaş üstü, sitede saygınlığı olan maliklerden asgari üç kişilik bir tahkim kurulu oluşturulması,  bu kurula mevzuata, site yönetim disiplini ve yaşam kültürüne hakim olması gerektiğinden, kurul içine profesyonel Site Yönetim Danışmanı olarak bizleri dahil etmenizi  tavsiye ediyoruz.

Bu tip kurulların yer aldığı sitelerde yönetim, denetim ve malikler arasında yaşanan sorunların   adliyeye taşınmadan kendi aralarında çözüldüğü görülmüştür.