Mali Mevzuat

Mali Mevzuat

SİTELERDE MALİ MEVZUAT HİZMETLERİMİZ

Siteler yönetimleri, tüzel kişiliği, vergi mükellefliği, muhasebe standartlarına tabi olmayan malikler birliğidir. Konuya hakim olmayan yöneticilerimiz, deneticilerimiz, avukatlarımız, mali müşavirlerimiz maalesef site yönetimlerini tüzel kişiliği olan dernekler, kooperatif hatta şirketler mevzuatına sokmaya zorlayarak, vergi usul kanunu ve Türkiye muhasebe standartlarına tabi etmeye çalışırlar.

Oysa, siteler gelir-gider takibi ve bu giderin paylaşımını belirleyen, listeleyen işletme projesi oluşturma dışında muhasebeye benzer hiçbir işle alakalı değildir.

Sitelerde özellikle mali müşavirlikle ilgili konular ancak İş Kanunun gereği olarak ortaya çıkabilir. Bunun dışında site yönetimlerini mali müşavirliğin içine çekmek yönetim, denetim ,temsilciler kurulları ile kat malikleri arasındaki ilişkileri gererek komşuluğu hukukunu zora sokar. Oysa sitelerdeki ortak alan kullanımın ihtiyacı olan tolerans ancak komşuluk hukuku ile mümkündür.

İşte, bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu üzerinden emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple;

Sitelerimize mali müşavirlik  değil, mali mevzuat  desteği veriyoruz.

Sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışı için lütfen müşavirliği  değil, mevzuat desteğini  tercih ediniz.