Enerji Kimlik Belgesi

BİNA ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLEME HİZMETLERİMİZ

Özel bir kanunla, ülkemizdeki tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.

Bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu üzerinden Bina Enerji Kimlik Belgesi  ve mevzuatını başta mühendislerimiz olmak üzere  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple sizler adına resmi makamlar nezdinde takip ve gereğini sahada yerine getirip, sizler de raporlayarak  bu sorumluluklarınızda sizlerle işbirliği yapıyor ve yönetiminize destek veriyoruz.

 Bina Enerji Kimlik Belgesi  ve uygulamalarında lütfen bizleri tercih ediniz.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?-Buzdolaplarında yada klimalardaki sınıflandırmalar, artık binalarımız için de geçerli olacak. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. Bu sınıflandırma yeni binalar için A,B ve C sınıfına kadar yapılabilir (D,E,F ve G sınıfı çıkan yeni binalar Enerji Kimlik Belgesi verilmeyecektir.)Mevcut binalar için ise, A’dan G’ye kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi verilecektir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?-5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak 05.12.2009 tarihi itibariyle yürürlülüğe giren Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği hükümlerine göre, tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu getirilmiştir.

Hangi Aşamada Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunluluğu Aranmaktadır?-01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar (yeni binalar), Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan belediyelerden yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) alamayacaklar.

Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Yeni Binalar ve Mevcut Binalar İçin Kimler Hazırlayacak?-Mevcut binalar için EKB’yi, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) verebilir. Yeni tasarlanan binalar için ise, proje tasarımı aşamasındaki yetkili dört disiplin verebilir. Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri.

Yeni Bina ve Mevcut Bina Tanımına Hangi Binalar Giriyor?-01.01.2011 tarihden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan binaya mevcut bina denir. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı için başvuru yapan binalar ise, yeni binalar tanımına girer.

Mevcut Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi Alma Zorunluluğu Ne Zamana Kadardır?-02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe giren Enerji Verimliliği Kanununa göre bu zorunluluk 10 yıl sonra yani 02.05.2017 tarihine kadardır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Eğitimlerini Vermeye Hangi Kurumlar Yetkilidir?– Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yetkilendirdiği dört Meslek Odası (Mimarlar, İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisleri Odası) ve yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri

Mevcut Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi Alma Zorunluluğu Ne Zamana Kadardır?-02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe giren Enerji Verimliliği Kanununa göre bu zorunluluk 02.05.2017 tarihine kadardır. Süre uzatılmayacaktır.

EKB si olmayan binalarda, daire ve dükkan satışlarına yasak getiriliyor.-Binanızın yalıtım özellikleri ile ısıtma-soğutma-aydınlatma-havalandırma sistemlerinin ne seviyede verimli kullanıldığını gösteren ve bu bilgilere göre asgari olarak binanızın yıllık enerji ihtiyacını belirleyerek enerji tasarruf durumunu A dan G ye doğru renkli skala ile derecelendiren, alınması yasal zorunlu resmi bir belgedir. Ev alırken, satarken yada kiralarken sadece konumuna-manzarasına-oda sayısına değil artık yıllık tükettiği enerji miktarına da bakılacak. EKB si olmayan binalarda, daire ve dükkan satışlarına yasak getiriliyor. Enerji Kimlik Belgesi alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir. Belge Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık firmaları tarafından düzenlenebilmektedir.