Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU FORMATI (FAMCOTURK-TRFMS-1001)

Siteleri kişiler değil,mevzuatlar yönetir, kişiler sitelere ancak hizmet eder. Site yönetiminin tüm yetki ve sorumluluğu kat malikler kurulunundur. Kat malikler kurulu yönetim yetkisini, sorumluluğu kendisinde kalmak üzere, yönetim planında aksi belirtilmedikçe  kendi aralarından veya dışarından özel veya tüzel kişiliklere verebilir.

Eğer site yönetiminin belli standartları, iş işleyiş ve akışı formatı yoksa sitenin sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değeri artışı vizyonu, bu yönetici veya yönetim kurullarının iyi niyetine, becerisine, yönetim tarzına kalır.

Bu bir risktir, yönetim kurulları formatlanmalıdır.

Bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; site yönetim kurullarının iş işleyiş ve akışını sürdürülebilir sakinler memnuniyeti  ve emlak değer artışına yönelik olarak aşağıdaki eğitim notları üzerinden formatlıyoruz.

(FAMCOTURK-TRFMS-1001)  SİTE YÖNETİM  KURULLARI STANDARTLARI KONULARI (toplam 12 temel 68 detay  konudan oluşan listeden  burada özet verilmiştir.)

TRFMS-1011 SİTE YÖNETİM KURULU TANIMI
TRFMS-1012 SİTE KAT MALİKLER KURULU
TRFMS-1013 SİTE TEMSİLCİLER KURULU
TRFMS-1014 SİTE KURUL TOPLANTILARI
TRFMS-1015 SİTE İŞLETME PROJESİ
TRFMS-1016 SİTE DEMİRBAŞ AVANSI
TRFMS-1017 SİTE YAŞAM KÜLTÜRÜ
TRFMS-1018 SİTE SAHA HZİMETLERİ