Yönetim Hizmetleri

YÖNETİM HİZMETLERİ FORMATI (FAMCOTURK-TRFMS-1111)

Site yönetimleri, malikler birliğinin aldığı kararlara göre aşağıdaki tanımla yürütülür. Bir site  yönetiminde belli standartlar olmazsa, o sitede rant olur, komşuluk ilişkileri zedelenir, dernek, kooperatif hatta şirket kültürü, site yaşam kültürünün yerine geçer.

Bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; site yönetim hizmetlerini aşağıdaki tanım ve eğitim notları üzerinden formatlıyoruz.

Site Yönetimi; 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve bu kanuna endeksli olarak hazırlanmış Yönetim Planı / bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde atanmış veya seçilmiş, Yönetici/Yönetim Kurulları-Denetici/Denetim Kurulları Kat Malikleri Genel Kurulları, Temsilciler Kuruları vb. Yönetim Organları üzerinden tanımlı konu ve alanlarda, hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir yapıda, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde; güvenlik-temizlik-teknik –idari işlerden oluşan dört temel hizmeti sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyon üzerinden idari ve saha hizmetlerini tahmini-denk bütçe yaklaşımı ile mevzuatlar çerçevesinde, hakimin müdahalesine açık olarak gerçekleştirme sürecidir.

 

(FAMCOTURK-TRFMS-1111)  SİTE YÖNETİMLERİ TEMEL HİZMET STANDARTLARI KONULARI (toplam 21  temel 144 detay  konudan oluşan listeden  burada özet verilmiştir.)

 

TRFMS- 1101 SİTE YÖNETİMİ TEMEL TANIM
TRFMS-1102 SİTE YÖNETİMİ  GENEL MEVZUATI
TRFMS-1103 SİTE YÖNETİM PLANI
TRFMS-1104 SİTE YÖNETİMİ ÖZEL MEVZUATI
TRFMS-1105 SİTE YÖNETİMİ TERMİNOLOJİSİ
TRFMS-1106 SİTE YÖNETİMİNDE KAVRAMLAR
TRFMS-1107 SİTE YÖNETİMİNDE KURULLAR
TRFMS-1108 SİTE YÖNETİMİNDE ORGANLAR