Denetim Kurulu

DENETİM  KURULU FORMATI (FAMCOTURK-TRFMS-2002)

Siteleri kişiler değil,mevzuatlar yönetir, kişiler sitelere ancak hizmet eder. Site yönetiminin tüm yetki ve sorumluluğu kat malikler kurulunundur. Kat malikler kurulu yönetim yetkisini, sorumluluğu kendisinde kalmak üzere, yönetim planında aksi belirtilmedikçe  kendi aralarından veya dışarından özel veya tüzel kişiliklere verebilir.

Bu yönetim işlerini denetlemek içinse kanundaki amir madde gereğince, kat malikleri arasından, yönetim planındaki düzenleme çerçevesinde denetici veya denetim kurulunu yetkilendirebilir.

Eğer site denetiminin belli standartları, iş işleyiş ve akışı formatı yoksa deneticiler tüzel kişiliği, vergi mükellefliği ve muhasebe standartlarına tabi olmayan site yönetimini dernek, kooperatif hatta şirket gibi bir formatta denetlemeye kalkarlar ve tüm site malikleri resmi mercilerin hatta mahkemelerin muhataplığı dahiline girerek, çeşitli yaptırımlara maruz kalabilirler.

Bu bir risktir, denetim kurulları formatlanmalıdır.

Bizler çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında  emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü-asker  ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi  profesyonelleri- gayrimenkul uzmanlarından oluşan bir ekiple; site denetim  kurullarının iş işleyiş ve akışını sürdürülebilir sakinler memnuniyeti  ve emlak değer artışına yönelik olarak aşağıdaki eğitim notları üzerinden formatlıyoruz.

(FAMCOTURK-TRFMS-2002)  SİTE DENETİM  KURULLARI STANDARTLARI KONULARI (toplam 8 temel 24detay  konudan oluşan listeden  burada özet verilmiştir.)

TRFMS-2011 SİTE DENETİM KURULU TANIMI
TRFMS-2012 SİTE YÖNETİMİNİN HUKUKİ YAPISI
TRFMS-2013 SİTE YÖNETİMİNİN MALİ YAPISI
TRFMS-2014 VERGİ USUL KANUNUNDAN MUAFİYET
TRFMS-2015 MUHASEBE STANDARTLARINDAN MUAFİYET
TRFMS-2016 İŞLETME DEFTERİ
TRFMS-2017 DENETİM RAPORU
TRFMS-2018 DENETİM KONULARI